kuvio3.png
kuvio3.png
pallo4.png

Asiakastarinat

Ostavastuullisesti.fi – verkkosivusto vastuulliselle kuluttajalle

Vuosi: 2020

Ostavastuullisesti.fi on Infinen 23.11.2020 lanseeraama vastuulliseen kuluttamiseen keskittyvä palvelu, josta saa tukea, apua ja tärppejä kestävien valintojen tekemiseen. Sivustolle on koottu vastuullisia tuotteita ja palveluita, joiden avulla kuluttajan on helppo tehdä kestävämpiä ostopäätöksiä. Sivuston tavoitteena on koota yhteen ihmiset, jotka haluavat elää kestävämmin sekä yritykset, joilla on vastuullisesti tuotettuja tuotteita tai palveluita. 

 

Tiedämme, että maailman kantokyky ei siedä kulutusta nykyisellään. Sivuston olemassaolon ytimessä on ymmärrys siitä, ettei kulutus tule loppumaan, mutta kestävämpien valintojen tekeminen on kuluttajalle hankalaa. Ostavastuullisesti.fi -sivusto ratkaisee ongelman tarjoamalla positiivisella otteella tietoa ja tuotevalikoiman, jonka joukosta kuluttaja voi helposti valita vastuullisia vaihtoehtoja. Luotettavalle ja selkeälle palvelulle on tarvetta – Sitran Resurssiviisas kansalainen -tutkimuksen (2019) mukaan kestävä elämä on tärkeää 78 % kuluttajista.

 

Vastuulliset tuotteet ja palvelut on vaikea määritellä, sillä vastuullisuus ei ole yksioikoinen ominaisuus. Kuluttajien on haastavaa kahlata läpi viherpesun ja vertailla keskenään erilaisia kestävyyteen liittyviä haasteita. Markkinointiviestintään ei voi sokeasti luottaa – esimerkiksi vastuulliseksi mainostetun tuotteen arvoketju voi sisältää linkkejä, jotka eivät kestäisi päivänvaloa. Juuri näiden kysymysten ja ostopäätösten helpottamiseksi kaikki sivustolle tulevat tuotteet ja palvelut hyväksyy itsenäinen Vastuullisuuspaneeli.

 

Vastuullisuuspaneelissa on viisi suomalaista eturivin asiantuntijaa: professori Minna Halme (Aalto-yliopisto), professori Jyri Seppälä (Suomen Ympäristökeskus, Kansallinen Ilmastopaneeli), tohtorikandidaatti Antti Majava (BIOS-tutkimusyksikkö), opetusneuvos Anne Liimatainen (Opetushallitus) sekä Kestävä arki -projektin vetäjä Markus Terho (Sitra). Tuote- ja palveluvalikoima perustuu riippumattoman Vastuullisuuspaneelin tekemään kuratointiin. Kuratointiprosessin ansiosta kuluttajan ei tarvitse olla itse asiantuntija, vaan Ostavastuullisesti.fi -sivustolla käydessään hän voi luottaa siihen, että siellä esitellyt kestävämmät valinnat ovat aidosti vaikuttavia.

 

Yksi sivuston missioista on vaikuttaa myös laajemmin yhteiskuntaan, jonka vuoksi sivustolla on käynnistetty kestävämpään kuluttamiseen kannustava kampanja. Kampanjan ideana on kerätä kuluttajilta lupaus pyrkimyksestä ostaa vastuullisesti aina kun se on mahdollista. Kampanjan tavoitteena on kerätä 192 500 lupausta eli 3,5 % Suomen väestöstä – tutkimuksen mukaan tämä määrä riittää pysyvän muutoksen aikaansaamiseen. Tavoitteena on luoda uusi vastuullisen kuluttamisen markkina ja vaikuttaa niin kuluttajien arkeen helpottavana toimijana kuin myös yritysten ja yhteiskunnallisten toimijoiden arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Kun ostamme vastuullisesti, vastuullinen valikoima kasvaa.

Ostavastuullisesti.fi-sivustolla esitellään vain Vastuullisuuspaneelin kuratoinnin läpäisseitä tuotteita ja palveluita. Yritykset voivat hakea sivustolle yksittäisellä tuotteella tai tuotesarjalla, palvelulla tai ratkaisulla. Osana sivuston vastuullista valikoimaa yritys saa näkyvyyttä ja luotettavuutta riippumattomalla alustalla, johon kuluttajat voivat luottaa. Ostavastuullisesti.fi tarjoaa tuotepaikkojen lisäksi myös vastuullisuuteen liittyvää sisältöyhteistyötä kuratoinnista läpipäässeille toimijoille. Tutustu mukana oleviin yrityksiin >

 

Sivustolla on jo yli 200 vastuullista tuotetta ja palvelua, ja toiminnassa on mukana vaikuttavia yhteistyökumppaneita, mukaan lukien Sitra, UN Global Compact, Keskuskauppakamari, Aalto-yliopiston Finix-projekti, Perho Liiketalousopisto sekä Suomen Tekstiili&Muoti. Yhteistyössä JCDecauxin kanssa Ostavastuullisesti.fi tavoittaa kuluttajat online-ympäristön lisäksi katukuvassa valtakunnallisten ulkomainoskampanjoiden avulla. Sosiaalisen median kampanjoiden ja kaupallisen yhteistyön kautta Ostavastuullisesti.fi-sivusto levittää kestävän valikoiman ja niitä tarjoavien yritysten tunnettuutta myös sivuston kanavien ulkopuolelle. 

 

Sivusto on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut käyttäjäkuntansa ja osoittautunut kaivatuksi palveluksi, joka tekee monitahoista aihepiiriä ymmärrettävämmäksi ja helpommaksi kohderyhmälleen. Kuluttajilta saaduissa palautteissa korostuu jatkuvasti tarve saada tukea kestävämpien valintojen tekemiseen. Kun kuluttajien on helppo löytää houkuttelevia ja kestäviä ratkaisuja jokapäiväisiin tarpeisiin, kulutus siirtyy kohti kestäviä tuotteita ja palveluja. Sen myötä kestävien tuotteiden ja palvelujen kokonaismarkkinat kasvavat.

pallo5.png

Halvan hinta -kampanja

Asiakas: Finlayson
Vuosi: 2019

 

Finlayson halusi osoittaa herättelevän kampanjan avulla, miten helppoa vastuuttomuus on kodintekstiilien valmistajalle. Yritys teetti myyntiin rajoitetun erän halvimpia mahdollisia pussilakanoita – lakanoita, joiden tuotannossa on mitä todennäköisimmin käytetty lapsityövoimaa, pakkotyötä sekä haitallisia kemikaaleja. Samaan aikaan tuotettiin myös erä lakanoita Reilun kaupan puuvillasta, ja molemmat pussilakanat laitettiin kampanjan ajaksi myyntiin rinnakkain.

 

Halvan, mutta vastuuttoman lakanan tuotantotarinan tueksi ostajille näytettiin Vallilan Vaaran yhdessä Infinen kanssa tuottama video, jossa kerrotaan mikä on halvan tekstiilin todellinen hinta. Kuluttajia heräteltiin näin konkreettisella tavalla ostamaan kestävämmin tuotettuja tekstiileitä ja vaatimaan tietoa tuotteiden vastuullisuudesta.

”Nukumme jatkuvasti lakanoissa, jotka ovat halpoja, mutta mahdollisesti valmistettu lapsityövoimalla. Kuluttaja ei näe, mitä välinpitämättömyys ostopäätöksissä tarkoittaa tuotteen valmistukseen osallistuneille. Tämän halusimme tuoda näkyväksi”, kuvaa Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila.

 

Kampanja herätti laajasti keskustelua ja teki näkyväksi tuotannon arvoketjuun liittyviä vastuullisuusongelmia. Kampanjan viestissä tiivistyi äärimmäisen esimerkin kautta myös Infinen toiminnalle keskeinen ajatus kuluttajan vastuusta: Jokaisella on aina valta valita vastuullisesti. 

Reilun kaupan ekosysteemi
– kampanjakonsepti ja strategia

Asiakas: Reilu kauppa ry
Vuosi: 2019

Reilu kauppa muodostaa yhteistyökumppaneineen Suomen suurimman vastuullisen liiketoiminnan yhteenliittymän. 20-vuotisjuhlavuottaan viettävä järjestö halusi kasvattaa Reilu kauppa -sertifioitujen tuotteiden myyntiä, tehdä näkyväksi Reilun kaupan vaikutuksia sekä tuoda kumppaniverkostoaan – Reilun kaupan ekosysteemiä* – entistä tiiviimpään ja aktiivisempaan yhteistyöhön. Infine suunnitteli näiden tavoitteiden pohjalta konseptin ja strategian, jonka ympärille rakennettiin uutta mediaa ja tapahtumia sekä kehitettiin verkoston toimintamalleja. Lisäksi juhlavuoden toimenpiteille määriteltiin kohderyhmät yhdessä mediatoimisto Voiton kanssa

 

Kokoavaksi konseptiksi luotiin yhdessä Reilu kauppa ry:n ja ekosysteemin toimijoiden kanssa “Hyvän kiertokulku” kuvaamaan sitä globaalia, systeemistä haastetta, jota Reilu kauppa pyrkii ratkaisemaan. Konseptissa keskeisessä asemassa oli toiminnan tavoitteiden ja konkreettisten, kestävien vaikutusten avaaminen niin viljelijä- ja tuottajayhteisöjen kuin meidän kaikkien kannalta. Hyvän kiertokulun ympärille rakennettu viestintä havainnollisti kuinka kulutustottumuksilla voidaan luoda pohjaa koko planeetan laajuiselle hyvinvoinnille, minimoida ilmastokriisin vaikutuksia sekä edistää tasa-arvoa.
 

Lakkaa hetkeksi ajattelemasta sitä iänikuista kahvia, vähän kalliimpaa banaania ja viivan alle jääviä lukuja. Mieti sen sijaan, voisitko osallistua maailmanlaajuiseen hyvinvoinnin luomiseen.”

 

Kumppaniverkoston ohella myös kuluttajia haastettiin ajattelemaan arvoketjuja Reilun kaupan manifestilla, jota levitettiin muun muassa kaupungeille ja kunnille suunnatussa julistehaasteessa. Manifestissa muistutettiin jokaisella olevan oikeus ihmisarvoiseen elämään ja kutsuttiin suomalaiset luomaan yhteistä hyvinvointia vastuullisia valintoja tekemällä.

*Reilu kauppa -ekosysteemiin kuuluu sitoutuneiden toimijoiden kautta yhteensä peräti 7 miljoonaa ihmistä kun lasketaan yhteen kaupunkien, kuntien, seurakuntien, koulujen, työpaikkojen sekä jäsenjärjestöjen parissa olevien ihmisten lukumäärä. 

Maailman suurin reilun kaupan kahvitauko

Asiakkaat: Arvid Nordquist, Lidl Suomi, Meira, Paulig, Pelican Rouge & Reilu kauppa ry
Vuosi: 2019

 

Suomalaisista jopa 1,3 miljoonaa suosii Reilun kaupan tuotteita – siksipä vuoden 2019 Reilun kaupan kahvitauon kunnianhimoiseksi tavoitteeksi otettiin ruotsalaisten kaksi vuotta aikaisemmin tekemän osallistujaennätyksen rikkominen. Tempauksella haluttiin lisätä maailman kovimman kahvinjuojakansan ymmärrystä siitä, millaisissa oloissa köyhissä maissa tuotetaan kahvia ja kuinka omilla ostopäätöksillään voi edistää yhdenvertaisuutta ja globaalia hyvinvointia. Samalla haluttiin tehdä myös näkyväksi Reilun kaupan ekosysteemin voima sekä tarjota esimerkiksi kaupungeille ja järjestöille hauska, yhteisöllinen tapa tulla osalliseksi.

 

Reilun kaupan kahvitauko on maailmanennätyskonsepti, jota on järjestetty viime vuosina kymmenissä eri maissa. Suomessa järjestettyjen kahvitaukojen osallistujamäärät ovat olleet vuodesta toiseen maailman kärkeä. Osallistuminen ei edellytä kahvinjuontia, vaan mukaan on voinut ilmoittautua nauttimaan myös mitä tahansa Reilu kauppa -sertifioituja tuotteita.

 

Infine organisoi ja tuotti kampanjan, jonka konsepti palautettiin takaisin sen alkuperäiseen muotoon ja visuaalinen ilme uusittiin täysin. Lisäksi Infine tuotti Reilun kaupan kahvitaukoon liittyen videosarjan, jossa tunnetut kasvot haastoivat suomalaisia mukaan voittamaan yhdessä Ruotsin hallussa olevaa maailmanennätystä.

 

Virallinen ennätys on yhä Ruotsilla, mutta Suomessa tehtiin kaikkien aikojen kotimainen ennätys. Kaikkiaan Reilun kaupan kahvitaukoon osallistui 9.5.2019 yhteensä 80 197 suomalaista. Omia kahvitaukojaan järjestivät lukuisat yritykset, päiväkodit, koulut, kirjastot, kahvilat, ravintolat, hotellit, seurakunnat, terveyskeskukset, kirjastot, yliopistot, ammattiliitot, Marttojen paikallisyhdistykset sekä monet muut paikalliset ja valtakunnalliset järjestöt.

Reilu-lehti

reilulehti.jpg

Asiakkaat: Alko, Arvid Nordquist, Ben&Jerry’s, Kesko, Lidl Suomi, Meira, Paulig, S-ryhmä & Reilu kauppa ry

Vuosi: 2019

Reilun kaupan juhlavuoden viestinnän laajalevikkisin media oli REILU-lehti, jossa esiteltiin Reilun kaupan konkreettisia vaikutuksia sekä nostettiin esiin sen parissa työskenteleviä ihmisiä ja yrityksiä. Infine konseptoi ja tuotti julkaisun, sisältö toteutettiin yhdessä Reilun kaupan ekosysteemiin kuuluvien kumppanien kanssa.

 

Lehti julkaistiin Reilun kaupan messujen yhteydessä ja sen jakelu tapahtui Reilu kauppa ry:n jäsenjärjestöjen ja kumppaniyritysten kautta ilmaisjakeluna. Painos oli 430 000 lehteä.

 

Tutustu lehden sähköiseen versioon 

Reilun kaupan messut

Asiakkaat: Altia, Astra Wines, Ben & Jerry's, Kesko, Kespro, Lidl Suomi, Paulig, Pelican Rouge, Pernod Ricard Finland, Reilu kauppa ry & Solera sekä 62 näytteilleasettajaa
Vuosi: 2019

 

Reilun kaupan messut olivat ammattilaistapahtuma, jossa oli mahdollista tutustua erilaisiin Reilu kauppa -sertifioituihin tuotteisiin sekä verkostoitua muiden vastuullisesta ostamisesta sekä tuotevalikoimasta kiinnostuneiden kanssa. Nosturilla järjestettyjen messujen tavoitteena oli kasvattaa Reilun kaupan tuotteiden tarjontaa niin päivittäistavarakaupassa kuin julkisella sekä hotelli- ja ravintolasektorilla. Tapahtuman avulla haluttiin myös lisätä tietoisuutta tuotteiden laajasta valikoimasta. 

 

Messukonseptissa rakennettiin ilmapiiriltään rento, viihtyisä ja elämyksellinen tapahtuma, joka tarjosi erilaisia osallistumisen tapoja kunkin asiakkaan tarpeisiin sopien. Messupäivää rytmittivät lyhyet paneelikeskustelut, jotka käsittelivät vastuullisuutta osana asiakas- ja työntekijäkokemusta sekä kilpailuetua. Ohjelma huipentui Reilu kauppa ry:n eduskuntavaalipaneeliin yritysvastuusta, ihmisoikeuksista ja ilmastonmuutoksesta. 

 

Tapahtumaan osallistui noin 300 vierasta ja runsaat 60 näytteilleasettajaa. Reilun kaupan ekosysteemi oli tavoitteiden mukaisesti monipuolisesti edustettuna kävijöiden joukossa – osallistujia oli kaikista keskeisistä sidosryhmistä. Vieraille tehdyssä palautekyselyssä ilmeni, että suurimmalla osalla kävijöistä motivaatio tapahtumaan osallistumiselle oli nimenomaan Reilun kaupan tuotteiden ostaminen organisaatioon. Toiseksi suurimpana syynä mainittiin kiinnostus vastuullisuutta ja Reilua kauppaa kohtaan.

 

Infine suunnitteli messukonseptin ja vastasi koko tapahtumatuotannosta. Osalle näytteilleasettajista tuotettiin myös heille räätälöityjä osasto- ja keittiöpalveluita avaimet käteen -periaatteella.

20 vuotta Reilua kauppaa Suomessa -tapahtuma

Asiakas: Reilu kauppa ry

Vuosi: 2019

Infine toteutti Reilun kaupan 20-vuotisjuhlan, joka järjestettiin maaliskuussa 2019 Nosturissa. Kumppaniverkoston edustajille suunnattu tyylikäs iltajuhla oli kunnianosoitus yhdessä tehdylle työlle, jonka tuloksena Reilun kaupan tuotteet ovat levinneet osaksi jo yli miljoonan suomalaisen arkea. Tapahtumassa palkittiin Reilun kaupan parissa kunnostautuneita ja sitä tukeneita toimijoita. Katja Ståhlin ja Wallu Valpion juontaman tilaisuuden kunniavieraina tervehdyksensä kävivät jättämässä myös presidentti Tarja Halonen ja tohtori Pentti Arajärvi. Juhlan tarjoilut toteutettiin kokonaan Reilu kauppa -sertifioituja virvokkeita ja ruokatuotteita hyödyntäen.

VIDEOTUOTANnot

Hiilettä Hankoon – minilomalle minipäästöin

Asiakas: Christina Forsgård
Vuosi: 2019

 

Markku haluaa karkuun ilmastoahdistustaan ja päättää lähteä minilomalle Hankoon. Mutta miten sinne pääsee Helsingistä mahdollisimman vähäisin päästöin? Animaatiovideon tavoitteena on tuoda esiin liikenteen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä sekä herättää keskustelua hiilidioksidipäästöjen laskemisperiaatteista.

 

Infine käsikirjoitti ja animoi videon sekä teki siihen tarvittavan hiilidioksidilaskennan.

Sähköilmailu on totta jo tänään

Asiakas: Christina Forsgård

Vuosi: 2019

 

Uusien innovaatioiden myötä vastuullisuuden näkökulmasta aiemmin ongelmallisina nähdyt alat voivat muuttua entistä kestävämmiksi. Yksi näistä aloista on lentoliikenne.

Sähköilmailu mahdollistaa lähes päästöttömän lähimatkailun sekä joustavan ja nopean joukkoliikenteen ilman suuria investointeja infraan.

 

Videolla Helsingin sähkölentokoneyhdistyksen puheenjohtaja Janne Vasama kertoo sähköilmailusta osana kestävää ja vastuullista ilmastoratkaisua. 

 

Infine suunnitteli ja tuotti videon.

3 skenaariota - kuinka koronakriisistä tullaan ulos?

Vuosi: 2020

Globaali karanteeniaika ja reagointimme koronatilanteeseen antaa ymmärrystä myös siitä, kuinka voimme ennakoida ja hillitä käsillä olevaa ilmastokriisiä. Suomalaisilla on tutkimusten mukaan halu elää ja kuluttaa kestävämmin, mutta tuo tahto ei vielä samassa laajuudessa näy kulutuskäyttäytymisessä. Millaisia toimia nyt tarvitaan?

 

Livekuvitetulla videolla Infinen toimitusjohtaja Tiina Saukko pohtii kolmen skenaarion avulla millainen on yhteiskunta koronakriisin jälkeen. Kuinka kulutus muuttuu, seuraako siitä taloudellista ahdinkoa tai jakautuuko yhteiskunta? 

 

Tuotanto Infine, kuvitus ja editointi Salla Vasenius. Video julkaistiin keskustelunavauksena ja kannanottona koronapandemian tuomiin muutoksiin huhtikuun alussa 2020.