Tiimi

Tavoitat meidät yhteisesti osoitteesta info@infine.fi tai suoraan etunimi.sukunimi@infine.fi

TIINA

SAUKKO

Toimitusjohtaja, founder 

tiina(a)infine.fi 

+358 40 509 5909 

Tiinalla on monipuolinen kokemus yhteistyön ja vaikuttavuuden rakentamisesta, markkinoinnista ja viestinnästä sekä kasvu- ja muutosjohtamisesta. Hän on toiminut – sekä Suomessa että kansainvälisesti – johtotehtävissä useissa järjestöissä ja startup-yrityksissä sekä liikkeenjohdon konsulttina. Lisäksi hän on ollut luomassa useampaa suomalaista yhteiskunnallista ilmiötä. Infinen perustajana Tiina tekee vaikuttavaa, kestävää ja merkityksellistä liiketoimintaa.

 • LinkedIn

TUULA

JOKIPALTIO

Founder
tuula(a)infine.fi
+358 40 775 0606

Tuulalla on pitkä ja laaja kokemus henkilöstöjohtamisesta ja strategisesta henkilöstön kehittämisestä. Hänen ydinosaamiseensa lukeutuvat muun muassa tulevaisuuden osaamisten kehittäminen, työnantajakuva, arvoprosessit, johtamisen kehittäminen sekä strateginen suunnittelu. Infinen toisena perustajana ja osakkaana Tuulaa kiinnostaa erityisesti paremman motivaation ja sitoutumisen aikaansaama tuottavuusloikka ja sen myötä kehittyvä uusi liiketoiminta sekä asiakkaiden osallistaminen.

 • LinkedIn

elska

kolu

Vastuullisuus-muotoilija

elska(a)infine.fi 

+358 40 532 4432

Elska on vahva vastuullisuuskentän käytännön osaaja, joka hyödyntää työssään pitkää kokemustaan tiedon yhdistämisestä
uuden äärellä. Hän on kehittänyt Infinen kuratointiprosessin yhdessä asiantuntijapaneelin kanssa ja toimii sen vetäjänä. Elska on vienyt läpi useita vaikuttavia projekteja järjestösektorilla ja kansalaisyhteiskunnassa.

 • LinkedIn

ELINA
KOSKIPAHTA

Viestintä

elina(a)infine.fi 

+358 40 551 2543

Elina on viestinnän ja vastuullisuuden asiantuntija, jonka erityisalaa on ilmiöiden analyyttinen tarkastelu ja sanoittaminen vaikuttaviksi sisällöiksi sekä laajemmiksi konsepteiksi. Elina on toiminut organisaatioviestinnän ja markkinoinnin tehtävissä niin valtionhallinnossa, yksityisellä kuin järjestösektorillakin. Elinaa kiehtoo erityisesti jatkuva oppiminen ja kokeilukulttuuri, joita hän pyrkii toteuttamaan sekä työssään että vapaa-ajalla.

 • LinkedIn
 • Twitter

ILARI
KIVELÄ

Copywriter

ilari(a)infine.fi 

+358 40 506 9474

Ilari on copywriter, sisällöntuottaja ja ajattelija, jolle on luontaista avata asioita puhumalla. Älyllisesti rehellistä viestintää tekevää ja arvostavaa Ilaria innostaa muiden ideoiden jalostaminen ja kyky luoda yhteys ihmisiin onkin taitavan tekstityön ohella yksi hänen  ammatillisista vahvuuksistaan. Tärkeiksi arvoikseen hän nostaa lisäksi rehellisyyden, suoruuden sekä sen, ettei muita tule tuomita tai arvottaa. Infinen matkassa Ilari on löytänyt moninaisille kyvyilleen tuntuvaa ja vaikuttavaa käyttöä.

 • LinkedIn

Salla Vasenius

Art Director

salla(a)infine.fi 

+358 40 728 6775

Salla on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja multimeedio, jolta taipuu niin web ja printti kuin animaatiokin. Koulutukseltaan hän on Aalto yliopiston Media Labista valmistunut taiteen maisteri. Salla on työskennellyt graafisena suunnittelijana digimarkkinointipuolella suunnittelemassa visuaalisia linjauksia ja identiteettejä jo vuodesta 2008 alkaen, lisäksi hänet on palkittu Vuoden nuorena sarjakuvantekijänä vuonna 2011. 

 • LinkedIn

Heini Hirvonen

Kumppanuudet

heini(a)infine.fi 

+358 40 518 7959

Heini on liikkeenjohdon konsultointiin ja tulevaisuusajatteluun erikoistunut ekonomi, strategi ja hallitusammattilainen. Hän osaa viedä kestävän vastuullisuuden organisaation strategian ytimeen. Heinin intohimona on rakentaa tulevaisuudenkestäviä ja merkityksellä johdettuja organisaatioita ja brändejä. Hänellä on pitkä kokemus markkinoinnin, myynnin ja viestinnän kansainvälisistä johtotehtävistä. Viimeisimpänä hän on toiminut vastuullisuusviestintään keskittyvän viestintätoimiston toimitusjohtajana ja konsultoinut ylintä johtoa niin julkisella, kolmannella kuin yksityiselläkin sektorilla.

 • LinkedIn

ANNUKKA
LEHTONEN

Asiakassuhde-päällikkö

annukka(a)infine.fi 

+358 407 382 359

Annukka on henkilöstöjohtamiseen erikoistunut ekonomi ja moniosaaja, jonka vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat kestävä kehitys ja eettinen johtaminen. Uteliaaksi ja omistautuneeksi itseään luonnehtiva Annukka haluaa työssään pureutua ihmisoikeuksien, tasa-arvon, eettisyyden ja vastuullisuuden kysymyksiin. Muun osaamisensa ohella Annukalla on myös tanssijan koulutus ja palava kiinnostus taidetta ja kulttuuria kohtaan.

 • LinkedIn

Katja

Lähde

Asiakasymmärrys, konseptisuunnittelu

katja(a)infine.fi 
+358 50 461 8644

 • LinkedIn

Katja on kohderyhmäymmärryksen ammattilainen ja konseptien kiteyttäjä, jonka ydinosaamista on tuoda ihmisten tarpeet ja huolenaiheet inspiroivasti mukaan brändien ja strategioiden kehitystyöhön. Koulutukseltaan Katja on ekonomi ja kulttuurituottaja ja hänellä on pitkä kokemus kohderyhmä- ja bränditutkimuksista, strategisesta suunnittelusta sekä tuote- ja palvelukonseptien kehittämisestä. Katjaa innostaa erityisen paljon se, että saa olla mukana aktiivisesti helpottamassa ihmisten ja yritysten vastuullisten valintojen tekemistä.

Jemina
Nylund

Mediatuottaja

jemina(a)infine.fi 

+358 50 361 1857  

 • LinkedIn

Mediatuottajamme Jemina on markkinointiviestinnän medianomi, aktivisti ja nopealiikkeinen organisoituja. Koulutuksessaan hän erikoistui projektikoordinaattorin ja Art Directorin rooleihin, ja pitääkin tavoitteenaan tulla hybridiosaajaksi, joka yhdistää visuaalisten tuotantojen osaamisensa kykyyn hahmottaa laajempia kokonaisuuksia ja konsepteja. Jemina on kerännyt kokemusta vastuurooleissa niin yhdistyksissä, ruohonjuurijärjestöissä kuin mainostoimistoissakin.

Samuli Pahkala

Advisor
samuli(a)infine.fi 

+358 400 794 175

Samuli on tietojohtamisen ammattilainen ja teknologiaosaaja, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus keskisuurista ja suurista suomalaisista teknologiayrityksistä, joissa hän on toiminut kehittämisen ja johdon tehtävissä. Samulia on usein kutsuttu Excel-velhoksi, eikä suotta. Omien sanojensa mukaan hän antaa työllään muille mahdollisuuden keskittyä ydintekemiseensä.

 • LinkedIn

Kristiina Lähde

Vastuullisuusmuotoilu
kristiina
(a)infine.fi 

+358 40 568 5225

Kristiinalla on vahva kansainvälinen kokemus kestävään kehitykseen tähtäävien innovaatiohankkeiden johtamisesta, vaikuttavuusanalyyseistä ja -evaluaatioista sekä konsulttitoimeksiannoista monikulttuurisissa tiimeissä. Hän on toiminut erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Pitkä kokemus kehittyvillä markkinoilla työskentelystä on tuonut vahvaa näkemystä myös kestävän liiketoiminnan sosiaalisen vastuun puoleen. Kristiina on pidetty ja arvostettu yhteistyökumppani ja Infineen hän tuo mukanaan vahvat verkostonsa.

 • LinkedIn

Sonja ANToSALO

Vastuullisuusmuotoilu sonja(a)infine.fi 

+358 50 3558261

 • LinkedIn

Sonja on Muotoilija (AMK) ja Taiteiden maisteri (TAM), joka on tutkinut kestävän kehityksen roolia muodissa sekä muotia yhteiskunnallisena ilmiönä muun muassa kertakäyttökulttuurin näkökulmasta. Omassa yritystoiminnassaan Sonja on työskennellyt emotionaalisen kestävyysajattelun parissa, käsitellyt kuluttajakiintymystä ja brändin sekä kuluttajan arvojen kohtaamista. Kumppanuuden ja suhteiden ylläpidon sanansaattajana itseään pitävän Sonjan tärkeimpiä työvälineitä ovat vuorovaikutus ja perusteellinen dialogi, ja näillä keinoin hän tähtää positiiviseen muutokseen alati kasvavalla mittakaavalla.

Soja
Heino

Kumppanuudet
soja
(a)infine.fi 

+358 40 835 1195

Soja on monialainen elämysmuotoilija, jonka erityisosaamiseen kuuluu konseptien ja ihmisten välisen sillan rakentaminen. Hänellä on vankka kansainvälinen kokemus elämysmarkkinoinnista ja luovasta johtamisesta, joiden ohella hän on toiminut myös matkailu- ja ravintola-alalla sekä koulutuksen parissa. Soja innostuu mahdollisuudesta kokemuksellistaa brändejä ja löytää oikea tapa kehittää palveluita sekä tuotteita yhä kestävämmälle pohjalle. Sojalle kestävä elämäntapa on sävellaji, joka meidän kaikkien täytyy löytää yhdessä.

 • LinkedIn

TYTTI LAPPALAINEN

tytti(a)infine.fi 

+358 50 3632 682

Tytti on asiakaspalvelun ammattilainen ja rautainen organisoija. Hän on tehnyt myyntityötä ja toiminut sekä osasto- että myymäläpäällikkönä, joten raportointi, budjetointi ja lankojen käsissä pitäminen on hänelle tuttua. Tytti on tuotantoassistenttina, koordinaattorina ja kylmäpäisenä multitaskerina korvaamaton Infine-tiimin jäsen.

Heidi
Linsén

Yhteisömanageri
heidi(a)infine.fi 

+358 44 570 9138  

Infinen viestintää tekevä Heidi on muotoilija, some-taitava ongelmanratkaisija ja alakulttuurisivistynyt kansalaisaktivisti. Hänen motivaatioinaan toimivat vahva halu vaikuttaa, tehdä hyvää ja olla mukana tekemässä muutosta. Vahvuuksikseen Heidi lukee muun muassa yleisen uteliaisuuden, kyvyn innostua sekä voimakkaan kiinnostuksen merkityksellisiä innovaatioita kohtaan. Ihmisoikeuksista ja politiikasta kiinnostuneena ammattilaisena Heidi tahtoo luoda alustoja avoimelle, positiiviselle ja yhteiskuntaa eteenpäin vievälle yhteisöllisyydelle.

vastuullisuuspaneeli

Päivittäisessä työssä mukana olevien ihmisten lisäksi, Infinen toiminnan ytimessä on asiantuntijoista koostuva riippumaton Vastuullisuuspaneeli, joka  kuratoi Ostavastuullisesti.fi -sivustolle tulevat tuotteet.


Tutustu paneeliin

Hallitus

 Tutustu myös Infinen hallitukseen & neuvonantajiin

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter
 • Instagram

Infine

info@infine.fi

Y-tunnus: 2930948-2

Alppikatu 17, 00530 Helsinki

Sivustollamme käytetään evästeitä. Lisätietoa tietosuojaselosteesta

 

© Infine 2020
 

Taideteokset sivustolla: Nina Vauhkonen

fibs_peruslogo_sininen-01.png