IHMISET

Infinen toiminnan ytimen muodostaa ammattilaisten verkosto, jonka laajasta osaamisesta kokoamme kuhunkin asiakasprojektiin parhaiten sen tavoitteita palvelevan tuotantotiimin. 

 

Olemme rakentaneet työyhteisön, jonka jäseniä yhdistää yrittäjämäinen asenne, laaja verkottuneisuus sekä vahva tarve tehdä merkityksellistä työtä. Monimuotoinen joukkomme on palveluksessanne!

TIINA

SAUKKO

konsultointi, yhteiskuntasuhteet 

tiina(a)infine.fi 

+358 40 509 5909 

Tiinalla on monipuolinen kokemus yhteistyön ja vaikuttavuuden rakentamisesta, markkinoinnista ja viestinnästä sekä kasvu- ja muutosjohtamisesta. Hän on toiminut – sekä Suomessa että kansainvälisesti – johtotehtävissä useissa järjestöissä ja startup-yrityksissä sekä liikkeenjohdon konsulttina. Lisäksi hän on ollut luomassa useampaa suomalaista yhteiskunnallista ilmiötä. Infinen perustajana Tiina tekee vaikuttavaa, kestävää ja merkityksellistä liiketoimintaa. LinkedIn – Tiina

TUULA

JOKIPALTIO

tuula(a)infine.fi
+358 40 775 0606

Tuulalla on pitkä ja laaja kokemus henkilöstöjohtamisesta ja strategisesta henkilöstön kehittämisestä. Hänen ydinosaamiseensa lukeutuvat muun muassa tulevaisuuden osaamisten kehittäminen, työnantajakuva, arvoprosessit, johtamisen kehittäminen sekä strateginen suunnittelu. Infinen toisena perustajana ja osakkaana Tuulaa kiinnostaa erityisesti paremman motivaation ja sitoutumisen aikaansaama tuottavuusloikka ja sen myötä kehittyvä uusi liiketoiminta sekä asiakkaiden osallistaminen.  LinkedIn – Tuula

elska

kolu

vastuullisuus-tarkastelu, tuotannot

elska(a)infine.fi 

+358 40 532 4432

Vastuullisuustarkasteluja omistautuneesti ja suurella mielenkiinnolla tekevän Elskan tiedonjano ja kyky oppia uutta eivät tunne rajoja. Tämän asioista perinpohjaisesti selvää ottavan vastuullisuusmuotoilijan ammattitaidosta ja läsnäolosta hyötyy projekti kuin projekti ja "jos et tiedä, kysy Elskalta" toimiikin Infinellä eräänlaisena henkisenä huoneentauluna. Paljon itse tekevälle Elskalle on tärkeää elää kekseliäästi ja kaikki resurssit hyödyntäen. Elskan omin sanoin: "Informaation aikakautena meillä on mahdollisuus muokata niin ympäristöämme kuin itseämme liki rajattomasti. Kekseliäs elämäntapa on kestävä elämäntapa." Linkedin – Elska

ELINA
KOSKIPAHTA

viestintä, mediat

elina(a)infine.fi 

+358 40 551 2543

Elina on monipuolisesti taitava viestinnän ja vastuullisuuden asiantuntija, jonka erityisalaa on ilmiöiden analyyttinen tarkastelu ja sanoittaminen vaikuttaviksi sisällöiksi sekä laajemmiksi konsepteiksi. Muun muassa vastuullisuustutkimuksen äärellä syttyvää Elinaa kiehtoo erityisesti jatkuva oppiminen ja kokeilukulttuuri, joita hän pyrkii toteuttamaan sekä työssään että vapaa-ajalla. Elina on toiminut organisaatioviestinnän ja markkinoinnin tehtävissä niin valtionhallinnossa kuin yksityisellä ja järjestösektorillakin. Linkedin – Elina

ILARI
KIVELÄ

copywriter

ilari(a)infine.fi 

+358 40 506 9474

Ilari on copywriter, sisällöntuottaja ja ajattelija, jolle on luontaista avata asioita puhumalla. Älyllisesti rehellistä viestintää tekevää ja arvostavaa Ilaria innostaa muiden ideoiden jalostaminen ja kyky luoda yhteys ihmisiin onkin taitavan tekstityön ohella yksi hänen  ammatillisista vahvuuksistaan. Tärkeiksi arvoikseen hän nostaa lisäksi rehellisyyden, suoruuden sekä sen, ettei muita tule tuomita tai arvottaa. Infinen matkassa Ilari on löytänyt moninaisille kyvyilleen tuntuvaa ja vaikuttavaa käyttöä.  Linkedin – Ilari

Salla Vasenius

art director

salla(a)infine.fi 

+358 40 728 6775

Salla on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja multimeedio, jolta taipuu niin web ja printti kuin animaatiokin. Infinen ja Futuren visuaalisen identiteetin johtamisen ohella hän saattaa parhaillaan loppuun uuden median jatko-opintojaan Aalto Yliopiston Media Labissa. Salla on työskennellyt graafisena suunnittelijana digimarkkinointipuolella suunnittelemassa visuaalisia linjauksia ja identiteettejä jo vuodesta 2008 alkaen, lisäksi hänet on palkittu Vuoden nuorena sarjakuvantekijänä vuonna 2011. Linkedin – Salla

ANNUKKA
LEHTONEN

myynti, kumppanuudet

annukka(a)infine.fi 

+358 407 382 359

Annukka on henkilöstöjohtamiseen erikoistunut ekonomi ja moniosaaja, jonka vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat kestävä kehitys ja eettinen johtaminen. Uteliaaksi ja omistautuneeksi itseään luonnehtiva Annukka haluaa työssään pureutua ihmisoikeuksien, tasa-arvon, eettisyyden ja vastuullisuuden kysymyksiin. Muun osaamisensa ohella Annukalla on myös tanssijan koulutus ja palava kiinnostus taidetta ja kulttuuria kohtaan. Linkedin – Annukka

Katja

Lähde

asiakasymmärrys, konseptisuunnittelu

katja(a)infine.fi 
+358 50 461 8644

Katja on kohderyhmäymmärryksen ammattilainen ja konseptien kiteyttäjä, jonka ydinosaamista on tuoda ihmisten tarpeet ja huolenaiheet inspiroivasti mukaan brändien ja strategioiden kehitystyöhön. Koulutukseltaan Katja on ekonomi ja kulttuurituottaja ja hänellä on pitkä kokemus kohderyhmä- ja bränditutkimuksista, strategisesta suunnittelusta sekä tuote- ja palvelukonseptien kehittämisestä. Katjaa innostaa erityisen paljon se, että saa olla mukana aktiivisesti helpottamassa ihmisten ja yritysten vastuullisten valintojen tekemistä. Linkedin – Katja

Jemina
Nylund

vastuullisuusmuotoilu, kumppanuudet, 

Kestävä Elämä -podcast
jemina(a)infine.fi 

+358 50 361 1857  

Vastuullisuusmuotoilijamme Jemina on markkinointiviestinnän medianomi, aktivisti ja nopealiikkeinen organisoituja. Koulutuksessaan hän erikoistui projektikoordinaattorin ja art directorin rooleihin, ja pitääkin tavoitteenaan olla hybridiosaaja, joka yhdistää visuaalisten tuotantojen osaamisensa kykyyn hahmottaa laajempia kokonaisuuksia ja konsepteja. Jemina on kerännyt kokemusta vastuurooleissa niin yhdistyksissä, ruohonjuurijärjestöissä kuin mainostoimistoissakin. Sarjainnostuja-Jemina hyppää vauhdilla erilaisiin projekteihin yhtä lailla töissä kuin vapaa-ajallakin. Linkedin – Jemina

Samuli Pahkala

advisor
samuli(a)infine.fi 

+358 400 794 175

Samuli on tietojohtamisen ammattilainen ja teknologiaosaaja, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus keskisuurista ja suurista suomalaisista teknologiayrityksistä, joissa hän on toiminut kehittämisen ja johdon tehtävissä. Samulia on usein kutsuttu Excel-velhoksi, eikä suotta. Omien sanojensa mukaan hän antaa työllään muille mahdollisuuden keskittyä ydintekemiseensä. Linkedin – Samuli

TYTTI LAPPALAINEN

tytti(a)infine.fi 

+358 50 3632 682

Tytti on asiakaspalvelun ammattilainen ja rautainen organisoija. Hän on tehnyt myyntityötä ja toiminut sekä osasto- että myymäläpäällikkönä, joten raportointi, budjetointi ja lankojen käsissä pitäminen on hänelle tuttua. Tytti on tuotantoassistenttina, koordinaattorina ja kylmäpäisenä multitaskerina korvaamaton Infine-tiimin jäsen.

Heidi
Linsén

heidi(a)infine.fi 

+358 44 570 9138  

Heidi on some-taitava ongelmanratkaisija, muotoilija ja alakulttuurisivistynyt kansalaisaktivisti. Hänen motivaatioinaan toimivat vahva halu vaikuttaa, tehdä hyvää ja olla mukana tekemässä muutosta. Vahvuuksikseen Heidi lukee muun muassa yleisen uteliaisuuden, kyvyn innostua sekä voimakkaan kiinnostuksen merkityksellisiä innovaatioita kohtaan. Ihmisoikeuksista ja politiikasta kiinnostuneena moniosaajana Heidi tahtoo luoda alustoja avoimelle, positiiviselle ja eteenpäin vievälle yhteisöllisyydelle. Anna Heidille haaste ja näe, kuinka innostuja toimii!

Sonja ANToSALO

Vastuullisuusmuotoilu sonja(a)infine.fi 

+358 50 3558261

Sonja on Muotoilija (AMK) ja Taiteiden maisteri (TAM), joka on tutkinut kestävän kehityksen roolia muodissa sekä käsitellyt muotia yhteiskunnallisena ilmiönä muun muassa kertakäyttökulttuurin tarkastelun kautta. Omassa yritystoiminnassaan Sonja on työskennellyt emotionaalisen kestävyysajattelun parissa, käsitellyt kuluttajakiintymystä ja brändin sekä kuluttajan arvojen kohtaamista. Kumppanuuden ja suhteiden ylläpidon sanansaattajana itseään pitävän Sonjan tärkeimpiä työvälineitä ovat vuorovaikutus ja perusteellinen dialogi, ja näillä keinoin hän tähtää positiiviseen muutokseen alati kasvavalla mittakaavalla. Linkedin - Sonja

Anna heinsalmi

anna.heinsalmi

(a)infine.fi 

+358 50 570 9522

Anna on tehnyt erilaisia muutosprojekteja ja -hankkeita yli 20 vuoden ajan. Hän on johtanut markkinointia, kehittänyt konsepteja ja toimintatapoja, sekä tehnyt kädet savessa operatiivista markkinointi- ja asiakasviestinnän työtä.

Annan vahvuutena on "nähdä metsä puilta" ja koota asiakkaalle käytännön toimet yhteen niin, että niistä tulee selkeä kokonaisuus joka tukee liiketoimintaa sen eri osa-alueineen. Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat erityisen lähellä Annan sydäntä.

vastuullisuuspaneeli

Päivittäisessä toiminnassa mukana olevien ihmisten lisäksi, Infinen toiminnan ytimessä on asiantuntijoista koostuva riippumaton vastuullisuuspaneeli. Vastuullisuuspaneeli kuratoi tuotteet, jotka tulevat Future-messuille tai Ostavastuullisesti.fi -portaaliin.


Tutustu paneeliin >>

NEUVONANTAJAT

MIEMO

PENTTINEN

Miemo Penttinen on palvelumuotoilija, vuorovaikutussuunnittelija ja valokuvaaja, joka on 15 vuoden ajan toiminut erilaisissa rooleissa – johtavasta suunnittelijasta tuotepäällikköön – eri toimistoissa ja startupeissa sekä freelancerina. Miemon poikkeuksellisen runsaaseen kykypalettiin kuuluu mm. monitahoisen strategisen ajattelun hallitseminen ja erinomainen tekninen osaaminen.

Heini Hirvonen

Heini on liikkeenjohdon konsultointiin ja tulevaisuusajatteluun erikoistunut ekonomi, strategi ja hallitusammattilainen. Hän osaa viedä kestävän vastuullisuuden organisaation strategian ytimeen. Heinin intohimona on rakentaa tulevaisuudenkestäviä ja merkityksellä johdettuja organisaatioita ja brändejä. Heinillä on pitkä kokemus markkinoinnin, myynnin ja viestinnän kansainvälisistä johtotehtävistä. Viimeisimpänä hän on toiminut vastuullisuusviestintään keskittyvän viestintätoimiston toimitusjohtajana ja konsultoinut ylintä johtoa niin julkisella, kolmannella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Arto o. Salonen

Arto O. Salonen (KT) on vastuulliseen elämäntapaan siirtymisen asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori sekä dosentti, jolla on paikka myös Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa. Muun muassa jälkiteollisen, tekoälyistyvän yhteiskunnan vääjäämätöntä muutosta ja hyvän elämän merkitystä tutkiva Salonen on tehnyt uran tulevaisuuslähtöisen muutosajattelun parissa. Salonen pohjaa työnsä kahteen luovuttamattomaksi kuvailemaansa asiaan: elämän edellytysten periksiantamattomaan vaalimiseen ja kaikille yhteiseen ihmisarvoon.

Tiina

Zilliacus

Tiina Zilliacus on yrittäjä, sijoittaja ja bisnesenkeli jonka intohimona on kehittää uusia digitaalisia tuotteita ja liiketoimintakonsepteja ketterästi. Hänen kattava kokemuksensa erilaisista digitaalisista liiketoimintamalleista tuo arvokkaita lisänäkökulmia vastuulliseen liiketoimintaan.

Minni

Lakotieva

Minni Lakotieva on brändien kehittäjä ja strategisen markkinoinnin asiantuntija, joka Lontoossa Moving Brandsin pääkonsulttina johtaa strategisia brändihankkeita globaaleille asiakkaille kasvuyrityksistä suuryrityksiin. Minnin näkemyksen mukaan vahvat brändit rakentuvat selkeälle tarkoitukselle, joka kytkee yhteen yrityksen kaikki toiminnot – myös vastuullisuusajattelun. 

Tuulia

SYvänen

Tuulia on aktivisti, pitkän linjan kansalaisjärjestötoimija ja rehellisyyskouluttaja. Hän on ollut mukana ympäristö- ja kehitysjärjestöissä 17-vuotiaasta ja tottunut
tiimipelaaja ja visionääri. Tuulia lanseerasi Reilut kahvit ja banaanit Suomeen ja toimi 10 vutta Reilun kaupan johtotehtävissä Suomessa ja viisi vuotta kansainvälisessä katto-organisaatiossa Saksassa. Hän on myös kerännyt kokemusta yhteiskuntavastuuraportoinnista Global Reporting Iniatiativen johtotehtävistä Hollanissa ja toiminut ympäristöjärjestöjen johdossa Suomesta. 
Tuulian intohimoihin kuuluvat luonnon ja ihmisten hyvinvointi, ne kytkeytyvät yhteen hänen tekemisissään.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter
  • Instagram

Infine

info@infine.fi

Y-tunnus: 2930948-2

Alppikatu 17, 00530 Helsinki

Sivustollamme käytetään evästeitä. Lisätietoa tietosuojaselosteesta

 

© Infine 2020
 

Taideteokset: Nina Vauhkonen