IHMISET

Infinen toiminnan ytimen muodostaa ammattilaisten verkosto, jonka laajasta osaamisesta kokoamme kuhunkin asiakasprojektiin parhaiten sen tavoitteita palvelevan tuotantotiimin. 

 

Olemme rakentaneet työyhteisön, jonka jäseniä yhdistää yrittäjämäinen asenne, laaja verkottuneisuus sekä vahva tarve tehdä merkityksellistä työtä. Monimuotoinen joukkomme on palveluksessanne!

TIINA

SAUKKO

konsultointi, yhteiskuntasuhteet 

tiina(a)infine.fi 

+358 40 509 5909 

Tiinalla on monipuolinen kokemus yhteistyön ja vaikuttavuuden rakentamisesta, markkinoinnista ja viestinnästä sekä kasvu- ja muutosjohtamisesta. Hän on toiminut – sekä Suomessa että kansainvälisesti – johtotehtävissä useissa järjestöissä ja startup-yrityksissä sekä liikkeenjohdon konsulttina. Lisäksi hän on ollut luomassa useampaa suomalaista yhteiskunnallista ilmiötä. Infinen perustajana Tiina tekee vaikuttavaa, kestävää ja merkityksellistä liiketoimintaa. LinkedIn – Tiina

TUULA

JOKIPALTIO

tuula(a)infine.fi
+358 40 775 0606

Tuulalla on pitkä ja laaja kokemus henkilöstöjohtamisesta ja strategisesta henkilöstön kehittämisestä. Hänen ydinosaamiseensa lukeutuvat muun muassa tulevaisuuden osaamisten kehittäminen, työnantajakuva, arvoprosessit, johtamisen kehittäminen sekä strateginen suunnittelu. Infinen toisena perustajana ja osakkaana Tuulaa kiinnostaa erityisesti paremman motivaation ja sitoutumisen aikaansaama tuottavuusloikka ja sen myötä kehittyvä uusi liiketoiminta sekä asiakkaiden osallistaminen.  LinkedIn – Tuula

elska

kolu

tuotannot, hallinto

elska(a)infine.fi 

+358 40 532 4432

 

 

Elska on kulttuurituottaja, musiikkimanageri ja asiakaslähtöinen moniosaaja, jonka vahvuuksiin lukeutuvat uteliaisuus ja kyky innostua joka toimeksiannosta. Musadiggari-Elska pitää pallot ilmassa projektissa kuin projektissa ja on tehnyt niin jo monella alalla - keittiöpäällikön pestistä koiratrimmauksen kautta musiikkivideo- ja tapahtumatuotantoihin. 

Linkedin – Elska

ELINA
KOSKIPAHTA

viestintä, mediat

elina(a)infine.fi 

+358 40 551 2543

Elina on viestinnän ammattilainen, generalisti ja innostuja, jonka kynästä syntyy ketterästi mitä vain viestinnän sisällöistä laajempiin konsepteihin. Elinaa kiehtoo erityisesti jatkuva oppiminen sekä kokeilukulttuuri, joita hän pyrkii toteuttamaan niin työn kuin vapaa-ajan piirissä. Vapaa-ajallaan Elina tuottaa päätontun roolissa Seurasaaren joulupolkua.

Linkedin – Elina

ILARI
KIVELÄ

copywriter

ilari(a)infine.fi 

+358 40 506 9474 

Ilari on copywriter, tekstityöläinen, muusikko, ajattelija ja tutustuja, jonka intohimoja ovat mm. elävä kieli ja sillä välitetyt viestit sekä älyllisesti rehellinen yritysviestintä. Vastuullisuusviestinnän parissa Ilari on löytänyt itsestään aivan uudenlaisen motivaation sekä entistä suuremmat konseptuaalisen, tekstuaalisen ja visuaalisen ajattelun voimavarat, jotka ovat täysimittaisina kulloisenkin asiakkaan käytössä. LinkedIn – Ilari

Salla

Vasenius

art director

salla(a)infine.fi 

+358 40 728 6775 

Salla on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja multimeedio, jolta taipuu niin web ja printti kuin animaatiokin. Infinen ja Futuren visuaalisen identiteetin johtamisen ohella hän saattaa parhaillaan loppuun uuden median jatko-opintojaan Aalto Yliopiston Media Labissa. Salla on työskennellyt graafisena suunnittelijana digimarkkinointipuolella suunnittelemassa visuaalisia linjauksia ja identiteettejä jo vuodesta 2008 alkaen, lisäksi hänet on palkittu Vuoden nuorena sarjakuvantekijänä vuonna 2011. 
LinkedIn – Salla

ANNUKKA
LEHTONEN

myynti, kumppanuudet

annukka(a)infine.fi 

+358 407 382 359

Annukka Lehtonen on tiimin tuorein kauppatieteilijä (henkilöstöjohtaminen) ja moniosaaja, jonka vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita ovat mm. kestävä kehitys ja eettinen johtaminen. Uteliaaksi ja omistautuneeksi itseään luonnehtiva Annukka haluaa työssään pureutua ihmisoikeuksien, tasa-arvon, eettisyyden ja vastuullisuuden kysymyksiin. Muun osaamisensa ohella Annukalla on myös tanssijan koulutus ja palava kiinnostus taidetta ja kulttuuria kohtaan.

Katja

Lähde

asiakasymmärrys, konseptisuunnittelu

katja(a)infine.fi 
+358 50 461 8644

Katja on kohderyhmäymmärryksen ammattilainen ja konseptien kiteyttäjä, jonka ydinosaamista on tuoda ihmisten tarpeet ja huolenaiheet inspiroivasti mukaan brändien ja strategioiden kehitystyöhön. Koulutukseltaan Katja on ekonomi ja kulttuurituottaja ja hänellä on pitkä kokemus kohderyhmä- ja bränditutkimuksista, strategisesta suunnittelusta sekä tuote- ja palvelukonseptien kehittämisestä. Katjaa innostaa erityisen paljon se, että saa olla mukana aktiivisesti helpottamassa ihmisten ja yritysten vastuullisten valintojen tekemistä. Linkedin – Katja

Heini

Hirvonen

muotoilu, kumppanuudet

heini(a)infine.fi 
+358 40 518 7959

Heini on liikkeenjohdon konsultointiin ja tulevaisuusajatteluun erikoistunut ekonomi, strategi ja hallitusammattilainen. Hän osaa viedä kestävän vastuullisuuden organisaation strategian ytimeen. Heinin intohimona on rakentaa tulevaisuudenkestäviä ja merkityksellä johdettuja organisaatioita ja brändejä. Heinillä on pitkä kokemus markkinoinnin, myynnin ja viestinnän kansainvälisistä johtotehtävistä. Viimeisimpänä hän on toiminut vastuullisuusviestintään keskittyvän viestintätoimiston toimitusjohtajana ja konsultoinut ylintä johtoa niin julkisella, kolmannella kuin yksityiselläkin sektorilla. LinkedIn – Heini.

TYTTI LAPPALAINEN

tytti(a)infine.fi 

+358 50 3632 682

Tytti on asiakaspalvelun ammattilainen ja rautainen organisoija. Hän on tehnyt myyntityötä ja toiminut sekä osasto- että myymäläpäällikkönä, joten raportointi, budjetointi ja lankojen käsissä pitäminen on hänelle tuttua. Tytti on tuotantoassistenttina, koordinaattorina ja kylmäpäisenä multitaskerina korvaamaton Infine-tiimin jäsen.

Heidi
Linsén

heidi(a)infine.fi 

+358 44 570 9138  

Heidi Linsén on some-taitava ongelmanratkaisija, muotoilija ja alakulttuurisivistynyt kansalaisaktivisti. Hänen motivaatioinaan toimivat vahva halu vaikuttaa, tehdä hyvää ja olla mukana tekemässä muutosta. Vahvuuksikseen Heidi lukee muun muassa yleisen uteliaisuuden, kyvyn innostua sekä voimakkaan kiinnostuksen merkityksellisiä innovaatioita kohtaan. Ihmisoikeuksista ja politiikasta kiinnostuneena moniosaajana Heidi tahtoo luoda alustoja avoimelle, positiiviselle ja eteenpäin vievälle yhteisöllisyydelle. Anna Heidille haaste ja näe, kuinka innostuja toimii!

NEUVONANTAJAT

MINNA

HALME

Minna Halme (KTT) on vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut johtamisen professori Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Aalto yliopiston kestävän kehityksen keskuksen, Aalto Sustainability Hubin johtaja. Hän on työskennellyt vastuullisen liiketoiminnan parissa vuodesta 1990 Suomessa, Ruotsissa Lundin yliopiston Kansainvälisessä Ympäristötalouden Instituutissa ja Yhdysvalloissa Georgetownin yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat vastuullinen liiketoiminta, ekologista ja sosiaalista kestävää kehitystä edistävät liiketoiminnan innovaatiot ja yritysvastuun yhteiskunnalliset vaikutukset.

MIEMO

PENTTINEN

Miemo Penttinen on palvelumuotoilija, vuorovaikutussuunnittelija ja valokuvaaja, joka on 15 vuoden ajan toiminut erilaisissa rooleissa – johtavasta suunnittelijasta tuotepäällikköön – eri toimistoissa ja startupeissa sekä freelancerina. Miemon poikkeuksellisen runsaaseen kykypalettiin kuuluu mm. monitahoisen strategisen ajattelun hallitseminen ja erinomainen tekninen osaaminen.

Tiina

Zilliacus

Tiina Zilliacus on yrittäjä, sijoittaja ja bisnesenkeli jonka intohimona on kehittää uusia digitaalisia tuotteita ja liiketoimintakonsepteja ketterästi. Hänen kattava kokemuksensa erilaisista digitaalisista liiketoimintamalleista tuo arvokkaita lisänäkökulmia vastuulliseen liiketoimintaan.

Minni

Lakotieva

Minni Lakotieva on brändien kehittäjä ja strategisen markkinoinnin asiantuntija, joka Lontoossa Moving Brandsin pääkonsulttina johtaa strategisia brändihankkeita globaaleille asiakkaille kasvuyrityksistä suuryrityksiin. Minnin näkemyksen mukaan vahvat brändit rakentuvat selkeälle tarkoitukselle, joka kytkee yhteen yrityksen kaikki toiminnot – myös vastuullisuusajattelun. 

Antti

Majava

Antti Majava (KuM, tohtorikandidaatti) työskentelee ympäristö- ja resurssikriisien vaikutuksia tutkivassa BIOS -tutkimusyksikössä ja valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston monitieteisen  ympäristötutkimuksen tohtoriohjelmassa. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2008 ja on yksi ekologisia kysymyksiä sekä tieteen ja taiteen näkökulmia yhdistävän Mustarinda-seuran perustajajäsenistä. Majava on työskennellyt yli 15 vuoden ajan asiantuntijana energia- ja metsäsektoreilla. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat uusien luontosuhteiden rakentuminen, metsien monimuotoisuuden vaaliminen, kokeilevat energian tuotannon muodot ja kulttuurinen muutos kohti kulutusyhteiskunnan jälkeistä aikakautta.

Tuulia

SYvänen

Tuulia on aktivisti, pitkän linjan kansalaisjärjestötoimija ja rehellisyyskouluttaja. Hän on ollut mukana ympäristö- ja kehitysjärjestöissä 17-vuotiaasta ja tottunut
tiimipelaaja ja visionääri. Tuulia lanseerasi Reilut kahvit ja banaanit Suomeen ja toimi 10 vutta Reilun kaupan johtotehtävissä Suomessa ja viisi vuotta kansainvälisessä katto-organisaatiossa Saksassa. Hän on myös kerännyt kokemusta yhteiskuntavastuuraportoinnista Global Reporting Iniatiativen johtotehtävistä Hollanissa ja toiminut ympäristöjärjestöjen johdossa Suomesta. 
Tuulian intohimoihin kuuluvat luonnon ja ihmisten hyvinvointi, ne kytkeytyvät yhteen hänen tekemisissään.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

Infine

info@infine.fi

Y-tunnus: 2930948-2

Alppikatu 17, 00530 Helsinki

Sivustollamme käytetään evästeitä. Lisätietoa tietosuojaselosteesta

 

© Infine 2020
 

Taideteokset: Nina Vauhkonen