kuvio3.png
kuvio3.png

Suomen ainoa vastuullisuus-muotoilutoimisto

Kuluttajien huoliin vastaava liiketoiminta sekä kestävää elämäntapaa tukeva tuote- ja palveluportfolio tulevat olemaan kriittisiä menestystekijöitä.

 

Infine on yhteiskunnallisesti verkostoitunut vastuullisuusmuotoilutoimisto, joka auttaa yrityksiä luomaan kannattavaa vastuullisuutta ja tekemään kestävyydestä kilpailuedun. Tarjoamme kokonaisvaltaista ja kestävää näkemystä vastuullisuuden viemisestä myyntiin ja markkinointiin siten, että se kasvattaa todennetusti vastuullisten tuotteiden myyntiä. 

 

Artboard 16.png
Artboard 16.png
Artboard 16.png

Autamme asiakkaitamme tunnistamaan vastuullisuuden näkökulmasta ajankohtaiset kohderyhmät, ilmiöt ja haasteet.


Tuomme asiakasymmärrystä markkinatilanteeseen, jossa ihmisten kulutuspäätöksiä ohjaa yhä enemmän huoli esimerkiksi ilmastosta.


Osaamme lähestyä kuluttajien huolia oikeilla viesteillä ja tutkitusti positiivisilla ratkaisuilla, jotka tuottavat kestävää hyvinvointia ja hyvää mieltä defenssireaktioiden sijaan.

INFINEN TARINA

Kun päätös yrityksen perustamisesta tehtiin vuoden 2018 elokuussa, alkoi Infine rakentua ennätysvauhdilla. Perustamisvaiheessa käytimme runsaasti aikaa eetoksen ja vaikuttavuustavoitteiden miettimiseen; asiaa lähestyttiin usean eri liiketoimintalogiikan kautta.

PERUSTETTU 
2018

Lopulta päädyimme lähes puolen miljoonan euron liikevaihtoon jo ensimmäisen 12 kuukauden aikana, ja sitä jonkinlaisena indikaattorina pitäen jatkoimme eteenpäin kohti vastuullisuudelle, vaikuttavuudelle ja ratkaisuille rakentuvan alustan kehittämistä.

LIIKEVAIHTO
400 000 €

/ 12 KK

Alustan tavoitteena olisi tarjota osallistumisen keinoja niille 3 miljoonalle suomalaiselle, jotka haluavat omilla päätöksillään vaikuttaa planeettamme tulevaisuuteen.
(Sitra: Resurssiviisas kansalainen -kyselytutkimus, 2019.)

TARJOTAAN KEINOJA OSALLISTUA

3 MILJOONALLE

SUOMALAISELLE

NOUSEVAT TEEMAT

VASTUULLISUUS

JA VAIKUTTAVUUS

Vastuullisuus ja vaikuttavuus nousevat läpi yhteiskunnan koko ajan tärkeämmiksi teemoiksi. Yritysten vastuullisuus on kovaa vauhtia levittäytymässä erillisistä yksiköistä osaksi kaikkea liiketoimintaa. Uskomme, että olemme siirtymässä aikaan, jossa tarvitaan nopeita ja ymmärrettäviä tuloksia sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun alueilla, jotta ihmisten toimintakyky säilyy. Kuluttajakäyttäytyminen tulee muuttumaan radikaalisti, samoin työn tekemisen tavat ja työntekijöiden rooli. Positiivinen muutos syntyy siitä, että ihmisille annetaan vaikuttamisen välineet. Siksi olemme lähteneet kehittämään vastuullisuusdesignajattelua ja osaajaverkostoamme siten, että voimme edistää kestävää elämäntapaa ja luoda hallinnan tunnetta asiakkaiden ja työntekijöiden arkeen.

Yksi monista yhteisen matkamme varrella versoneista ihmetyksen aiheista on ollut se ammattitaitoisten ja lahjakkaiden ihmisten joukko, joka on lähtenyt tekemään töitä kanssamme. Olemme saaneet kohdata häkellyttävän runsaan joukon monialaisesti osaavia ihmisiä, jotka ovat jakaneet tavoitteemme ja antaneet tietouttaan käyttöömme. On helppoa jatkaa tekemistä ja uskoa asiaansa, kun omien alojensa ammattilaiset näyttävät tahoillaan vihreää valoa ja ovat valmiina hyppäämään mukaan.

MONIALAISESTI
OSAAVIA
IHMISIÄ

Vaikuttavaa vastuullisuutta

Ihmisten huoli maailman tulevaisuudesta kasvaa. Kestävän kehityksen mukaiset elämänvalinnat, vastuulliset liiketoimintatavat ja ostopäätökset ovat helppoja ja tehokkaita tapoja vaikuttaa. Useimmissa tapauksissa kestävää kehitystä tukevien tuotteiden tai ratkaisujen käyttöönotto ei ole vaikeampaa tai vähemmän arvoa tuottavaa kuin vanhojen, kestämättömien vaihtoehtojen.

 

Uskomme, että yrityksillä tulee olemaan merkittävin rooli kestävien arvojen ja toimintatapojen edistäjinä yhteiskunnassa, mutta vastuullisuuden on perustuttava aidosti vaikuttaville teoille.

 

Yhteistyössä johtavien vastuullisuusasiantuntijoiden ja -ammattilaisten kanssa varmistamme, että kaikki toimemme – olivat ne sitten vastuullisuusmuotoilua, viestintää, mediatuotantoja tai markkinointia – perustuvat tutkittuun tietoon.

Ihmiset

Olemme rakentaneet työyhteisön, jonka jäseniä yhdistää yrittäjämäinen asenne, laaja verkottuneisuus sekä vahva tarve tehdä merkityksellistä työtä. Kokoamme kuhunkin asiakasprojektiin aina parhaan mahdollisen tiimin. 

 

Monialaisten ammattilaisten joukkomme on palveluksessanne!

Jätä yhteydenotto- tai tarjouspyyntö

Kiitos viestistäsi!