• Infine

Infine ja Enfuce yhteistyöhön ratkomaan kuluttajien ilmastohaasteita

Päivitetty: 25. kesä 2020


Vastuullisuusdesigntoimisto Infine ja finanssiteknologia-alan yritys Enfuce ryhtyvät yhdessä ratkomaan kulutukseen liittyviä vastuullisuushaasteita. Tieteellisiä tutkimustuloksia ja teknisiä ratkaisuja yhdistämällä ihmisiä voidaan auttaa sopeuttamaan elämäntapojaan 1.5 asteen ilmastotavoitteisiin ja luoda kilpailuetua niille tuotteille ja palveluille, jotka on tuotettu ihmisoikeuksia, ympäristöä ja ilmastoa kunnioittaen.

“Haluamme auttaa ihmisiä tekemään kestävämpiä valintoja, joiden avulla jokainen voi taistella ilmastonmuutosta vastaan, lievittää huolta yhteisestä tulevaisuudesta ja luoda uutta hyvinvointia”, tiivistää Enfucen hallituksen puheenjohtaja Monika Liikamaa


Sitran kyselytutkimuksen mukaan 78 % suomalaisista pitää kestävien elämäntapojen noudattamista tärkeänä. Kuluttajilta puuttuu kuitenkin keinoja arvioida valintojensa todellisia vaikutuksia. Yritysten välisen yhteistyön keskeinen tavoite on luoda ihmisille helppo tapa elää kestävien arvojen mukaisesti.

“Viherpesun aika on ohitse. Ne yritykset, jotka jo tarjoavat kestävästi valmistettuja tuotteita ja palveluita, tulevat menestymään markkinoilla parhaiten. Tarvitsemme kuluttajina helppoja ja saatavilla olevia ratkaisuja, joiden avulla pääsemme kaikki elämään palkitsevaa, kestävää elämää”, Infinen toimitusjohtaja Tiina Saukko painottaa.

Yhtenä kulmakivenä yhteistyössä tulee olemaan vastuullisen tarjonnan tunnistaminen. Kestävämpi valinta -merkki painottaa vastuullisuuden tilannekohtaisuutta ja auttaa kuluttajaa löytämään tarjonnan joukosta tällä hetkellä vastuullisimmat tuotteet ja palvelut. Vertailussa huomioidaan tuotteen koko elinkaari päästöineen ja vaikutuksineen. Tätä myötä esimerkiksi monet kotimaiset tuotteet ovat jo saaneet tunnustuksen vastuullisuudestaan. 

My Carbon Action on Enfucen tuottama palvelu, jossa lasketaan ihmisen CO2-jalanjälki hänen tekemiensä ostoksien pohjalta. Mukana on jo D-mat ja Amazon Web Services (AWS). Yhteistyön osana Kestävämpi valinta -merkki viedään osaksi My Carbon Action -palvelua. Lisäksi Enfuce tuo vastuullisuusdesign-ajatteluun tekoäly- ja big data -osaamista. My Carbon Actionin avulla voidaan rakentaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen pohjautuvia, ihmisen yksilöllisiin tarpeisiin perustuvia räätälöityjä palveluja.

Infinen tuottamat Future 2020 -messut ovat ensimmäinen pilotti Kestävämpi valinta -lähestymistavalle, joka rakennetaan yhdessä useiden toimijoiden kanssa. Tuotteiden ja palveluiden arvioinnissa päätösvalta on asiantuntijapaneelilla, joka käyttää tutkittuun tietoon perustuvaa harkintaa. Paneelissa ovat mukana professori Minna Halme Aalto-yliopistosta, yrityssuhdepäällikkö Irene Leino Suomen Unicefilta, opetusneuvos Anne Liimatainen Opetushallituksesta, tohtorikandidaatti Antti Majava BIOS-tutkimusyksiköstä, professori Jyri Seppälä Suomen Ympäristökeskuksesta ja projektijohtaja Markus Terho Sitrasta.


Yhteistyöhön kutsutaan mukaan myös muita vastuullisia toimijoita.

Lisätiedot: 


Hallituksen puheenjohtaja Monika Liikamaa, Enfuce

monika.liikamaa@enfuce.com, p. +358 50 306 5213

Toimitusjohtaja Tiina Saukko, Infine tiina.saukko@infine.fi, p. +358 40 509 5909

Enfuce Enfuce tarjoaa maksu- ja open banking -palveluja pankeille, fintech-yrityksille, finanssialan toimijoille ja kauppiaille. Yhdistämällä alan asiantuntemusta, yhteistyökumppanuuksia ja sääntelyn tuntemusta, Enfuce tarjoaa pitkäaikaisia ja skaalautuvia ratkaisuja nopeasti ja turvallisesti. Vuonna 2016 perustettu Enfuce työllistää yli 50 ammattilaista Pohjoismaissa, ja alustallaan on yli 8 miljoonaa loppukäyttäjää. www.enfuce.com

Infine Infine on Suomen ainoa vastuullisuusdesigntoimisto. Vastuullisuusdesign tukee kestävän kehityksen mukaisia tuotteiden ja palveluiden markkinointia, luo osallistavia ja jokaisen saavutettavissa olevia ratkaisuja sekä vahvistaa vastuullisuuden asemaa pysyvänä osana yritysten kilpailuetua. Vastuullisuusdesignin tavoite on vaikuttavuus. Toiminta perustuu aina viimeisimpään tietoon ja asiantuntijoiden harkintaan. www.infine.fi ja www.futuremessut.fiKuvassa Infinen Tiina Saukko ja Enfucen Monika Liikamaa
Tiina Saukko (vasemmalla) ja Monika Liikamaa