TIETOSUOJA

Infinen tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita me Infine Oy:ssä noudatamme asiakkaidemme yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

Tietosuojaseloste - yritysten edustajat

Tietosuojaseloste - kuluttajat

kuvio2.png
kuvio4.png