kuvio5.png

vastuullisuuspaneeli

Asiantuntijoista koostuva riippumaton vastuullisuuspaneeli kuratoi tuotteet, jotka tulevat Future-messuille tai Ostavastuullisesti.fi -portaaliin.

Kuratointi on paneelin tekemä ketterä ja nopea arvio tuotteen tai palvelun vastuullisuusominaisuuksista, jossa arvioidaan lisäksi, onko kuratoitava tuote kestävämpi valinta suhteessa verrokkituotteisiin. 

MINNA HALME

Minna Halme (KTT) on vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut johtamisen professori Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Aalto yliopiston kestävän kehityksen keskuksen, Aalto Sustainability Hubin johtaja. Hän on työskennellyt vastuullisen liiketoiminnan parissa vuodesta 1990 Suomessa, Ruotsissa Lundin yliopiston Kansainvälisessä Ympäristötalouden Instituutissa ja Yhdysvalloissa Georgetownin yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat vastuullinen liiketoiminta, ekologista ja sosiaalista kestävää kehitystä edistävät liiketoiminnan innovaatiot ja yritysvastuun yhteiskunnalliset vaikutukset.

Anne liimatainen

Anne Liimatainen (FT, opetusneuvos) toimii ohjelmavastaavana Opetushallituksen Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmassa, jossa hän osaltaan vahvistaa ilmastovastuun sisällyttämistä osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa. Hänellä on pitkä kokemus kestävän kehityksen ja ympäristövastuun opettamisesta sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Antti Majava

Antti Majava (KuM, tohtorikandidaatti) työskentelee ympäristö- ja resurssikriisien vaikutuksia tutkivassa BIOS -tutkimusyksikössä ja valmistelee väitöskirjaa Helsingin yliopiston monitieteisen  ympäristötutkimuksen tohtoriohjelmassa. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta 2008 ja on yksi ekologisia kysymyksiä sekä tieteen ja taiteen näkökulmia yhdistävän Mustarinda-seuran perustajajäsenistä. Majava on työskennellyt yli 15 vuoden ajan asiantuntijana energia- ja metsäsektoreilla. Erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat uusien luontosuhteiden rakentuminen, metsien monimuotoisuuden vaaliminen, kokeilevat energian tuotannon muodot ja kulttuurinen muutos kohti kulutusyhteiskunnan jälkeistä aikakautta.

Jyri seppälä

Jyri Seppälä (TkT, professori) on Suomen Ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja. Hän on tehnyt tieteellisen työnsä tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointien parissa, erilaisia tuotanto- ja kulutussektorien ilmasto- ja kestävyystarkasteluja johtaen. Seppälä on ollut lukuisten laajojen hankkeiden vastuullinen johtaja ja osallistunut erilaisiin lainsäädännön valmistelua tai toimeenpanoa tukeviin työryhmiin sekä tuottanut näihin tarvittavaa tausta-aineistoa. Hän on myös Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen vastuullinen johtaja.

markus terho

Markus Terho (DI, projektijohtaja) on työskennellyt kestävän kehityksen alan johtavissa tehtävissä jo vuosikymmenten ajan. Sitran Kestävä arki -projektin vetäjänä hän innostaa suomalaisia tekemään kestäviä valintoja arjessaan sekä auttaa kestäviä kuluttajatuotteita ja -palveluita kehittäneitä yrityksiä kasvamaan erilaisten kokeilujen kautta. Koulutukseltaan hän on diplomi-insinööri.